تبلیغات
دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن - جــــمــــلــــه هـــای عــــاشـــقــــانــــهدنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن

روزهـــا با بــغـــضـــم در جـــنگـــم

و

شــــب هـــا با گـــریــــه هـــایــــم

نـــمـــــی دانــــم کــــی تـــمــــام مــــی شــونــــد ایـــن روز هــای تـــکــــراری

(اینـــو خـــودم گـــفــتــمـــا)


آپلود عکس
♥ 9 تیر 94 ساعت ساعت 11 و 15 دقیقه و 29 ثانیه توسط FiRe GiRL نظرات()