تبلیغات
دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن - قـــالــب:)دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن

سلاااممم خوووفیین دووست جوونیاااامممم؟؟؟

آجــــیـــای خـــوشمـــل خــــــودم چـــطـــورن؟؟؟

بچهه هاااا ی ســـوال کوشولو داارمم ازتوون

قـــالـــب وبـــم رو عـــوض کـــردم ک تــنـــوع بـــشـــه

برداشت غلط هم نکنــیــد لطفاا ی کم عاشقانس ولییی دلیل خاصی ندارههه فقط واسه قشنگیهههه

می خواااسم ازتووون بپرسممم به نظرتوون قااالبم خووشلهه عــایــــا؟؟
♥ 25 مرداد 94 ساعت ساعت 22 و 42 دقیقه و 57 ثانیه توسط FiRe GiRL نظرات()