تبلیغات
دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن - جـــوکــــــD:دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن


تــرجـــیــح مـــیــدم تــنــهــــا بـــاشـــم و افـــســــوس بـــخـــورم

تــا اینکه افـــســـوس بـــاشـــم و تــنــهـــا بـــخـــورم

.
.
.
.
.
اع اشتــبـــاه شـــد

صـــبـــر کـــنـــیـــد^_^

تــرجـــیـــح مـــیـــدم تــنــهــــایی افـــســــوس بـــخـــورم تــا ایــنــکه افـــســـوســـو تــنـــهــایی بـــخـــورم

فــک کــنــم بـــازم نــشــد و قـــاطـــــی کـــردم

خـــلاصـــه بـــدونــیــن یه تـــرجـــیــحــــی مــیــدم

بــهـــم اعـــتـــمــــــاد کنید
مـــونــدم اگـــه یـــه بــــار انــگـــشــت شــســت پــــام زخــــم بــشــه

چـــطـــوری بـــایـــد دکـــمـــه پـــاور کـــامـــپــیــوتـــر رو بــزنـــم!!بـــریـــن ادامـــه:

یـــه مــدرسه نــزدیک خونمونه

صــبــح ها ناظم مدرسه یه جوری داد میزنه

از جـــلـــو نــظـــام

کـــه کـــل مــحــل از زیــر پتـــو دســـتـــشــونو

دراز میکنن رو به جـــلـــو

بـــعـــد میگیرن مـــی خـــوابـــنشـــرط مـــی بندم همین ســـوســـکـــا اگـــه صـــورتــــی بـــودن

دخـــتـــرا مـــی گرفتن لــای دفــتـــر خـــشـــکشـــون مــــی کردن

بـــه همین وبلاگ قــــســــمبچــه بودم وقتی به کسی فوش میدادم و طرف آینه نشون میداد

آن چنان شیرجه ای میرفتم ک نکنه یه موقع فوش برگشتی بهم بخوره

البته اون موقع بچه بودمااااااا

الان فقط یه جا خالی ســـــاده مـــــی دمچـــه صبحی میشه اون صبحی ک با صدای گوشی از خواب بیدار میشی صدات در نمیاد!

ولـــی از پشت خط یه صدای مــهـــربـــون میگه:

تــنــبــل کـــوچــولـــوی مــــن پـــاشــو مـــی خــوام روزمــو بــا شــنــیــدن صـــدات شــروع کــنــمP:

.
.
.
مـــا کـــ نـــداریم هــمچــیــن صــبــحــیــو!مــا ک با صــدای آهن آلات ضایعات خریداریم بیدار میشیمایـــن متــن واقــعــا تــنــمــــو لـــرزونـــد

.
.
.
هــلــه دان دان دان هـــلــه یــه دانه یه دانههههه


♥ 16 مرداد 94 ساعت ساعت 10 و 43 دقیقه و 54 ثانیه توسط FiRe GiRL نظرات()

نمایش نظرات 1 تا 30