تبلیغات
دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن - زن عـــــاشـــــق:)دنـــــــــیـــــــــــای شـــــــیــــــریــــــــن مـــــــــــن


زن کـــه باشـ ــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــیعاقـــِبـــَت یــک جایــــی ، یــک وقــــــتــــی . . .بـــه قـــُول شـــــــازده کوچـــــولو ؛دلــِت اهلیـــهِ یــــک نـــــــــــــــــــــفر مــی شـــــود !!...و دلـــــــــــــــــــــت
بـــــَرای نـــــَـوازش هایــــش تـــنـــگ مـــی شـــــــود ؛


حتـــــــی بــــرای نــــوازش نــــکردنـــــش !!


تو مــــــــی مانـی

و دلتـــــــــ ــ ــــنـــــــگی ها

تو مــــــــــــــــــــــی مانــــــ ــ ــ ـــــــی

و قلبـــــی که لــــحظه های دیـــدار تُنـــــد تر میتـــَپد

سراســــــــــــیمه می شوی


بی دســـــــــــت و پا می شوی


دلتــــــــــــــــــــــ ــــــــنگ می شوی


دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــواپس می شوی


دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــبسته می شوی


و مــــ ــ ـــ ــی فهـــــــمی ،


نمـــــــــــی شود " زن " بود و عاشـــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـق نبـــــــــــود آپلود عکس

♥ 12 مرداد 94 ساعت ساعت 11 و 19 دقیقه و 49 ثانیه توسط FiRe GiRL نظرات()

نمایش نظرات 1 تا 30